ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 6. Նէեմիան խոյս է տալիս իր թշնամիների որոգայթից և քաղաքի պարիսպը վերջացնում։

Նեեմիա 6