ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 7. Քաղաքին պահապաններ են որոշվում։ Ազգահամար։ Յօժարակամ նուէրներ։

Նեեմիա 7