ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 9. Ժողովրդի հրապարակաւ ապաշխարելը։

Նեեմիա 9