ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱՅԻ ՈՂԲԵՐԸ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ 1. Աւերակ և խայտառակ Երուսաղէմը ողբում է և օգնութիւն խնդրում։

Ողբ Երեմիայի 1