ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱՅԻ ՈՂԲԵՐԸ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ 5. Ճնշուած ժողովուրդը շնորհք և օգնութիւն է խնդրում։

Ողբ Երեմիայի 5