ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 1. Իսրայէլի կռապաշտութիւնը, պատիժը և նորոգուելով ընդունուիլը։

Ովսե 1