ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 10. Առանց արդարութեան փրկութիւն չ’կայ։

Ովսե 10