ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 13. Մահից ազատութիւն։ Մեղքի ապականութիւնը։

Ովսե 13