ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 14. Իսրայէլի պատիժը, դարձը և յաջողութիւնը։

Ովսե 14