ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 3. Աստուծոյ երկայնմտութիւնը դարձի է բերում Իսրայէլին։

Ովսե 3