ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 4. Աստուծոյ դատաստանները Իսրայէլի դէմ։ Յուդային խրատ որ Իսրայէլին պէս չ’անէ։

Ովսե 4