ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 5. Երկու թագաւորութիւնների դէմ սպառնալիք։

Ովսե 5