ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 8. Կռապաշտ ժողովրդի վերայ յարձակուելու է թշնամին։

Ովսե 8