ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 103. Յորդորում է որ Աստուծուն օրհնեն նորա մեծամեծ ողորմութիւնների համար։

Սաղմոս 103