ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 109. Ճնշուածները աղօթում են որ Աստուած պատժէ թշնամիներին և իրանց օգնէ նեղութեան մէջ։

Սաղմոս 109