ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 11. Դաւիթը՝ նեղուած իր թշնամիներից՝ յոյսը դնում է Տիրոջ վերայ։

Սաղմոս 11