ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 111. Գոհութիւն մարմնաւոր և հոգևոր բարիքների համար։

Սաղմոս 111