ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 112. Աստուածավախ և ողորմած մարդիկը երջանիկ են։

Սաղմոս 112