ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 116 Գոհութիւն և ուխտ մեծ վտանգից ազատուելու համար։

Սաղմոս 116