ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 119. Այբուբենով գովասանք Աստուծոյ խօսքին։

Սաղմոս 119