ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 12. Գանգատ թէ հաւատացեալները քիչ են, իսկ չարերը շատ։ Յոյս Աստուծոյ օգնութեան վերայ։

Սաղմոս 12