ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 13. Աստուծոյ օգնութիւնը ուշանում է։ Դաւիթը յոյսը դրել է Աստուծոյ ողորմութեան վերայ։

Սաղմոս 12