ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 130. Մեղքերի թողութիւն խնդրելու աղօթք։

Սաղմոս 130