ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 136. Աստուծոյ բարութեան և հրաշքների գովասանքը։

Սաղմոս 136