ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 139. Աստուծոյ ամենագիտութիւնը և ամենուրեքութիւնը։

Սաղմոս 139