ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 143. Աղօթք որ Աստուած ազատէ և առաջնորդէ։

Սաղմոս 143