ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 15. Ո՞վ է կարող կանգնիլ Աստուծոյ առաջին։

Սաղմոս 15