ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 150. Բոլոր շունչ ունեցողներն օրհնեն Տիրոջը։

Սաղմոս 150