ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 18. Գոհանում է իր հրաշալի փրկուելու համար և խնդրում է Աստուծոյ հզօր օգնութիւնը։

Սաղմոս 18