ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 19. Աստուծոյ փառքը բնութեան և իր օրէնքի մէջ։ Խնդրում է մեղքի քաւութիւն և սրբութիւն։

Սաղմոս 19