ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 25. Աղօթք որ Աստուած պահէ, պաշտպանէ և մեղքերը ներէ։

Սաղմոս 25