ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 28. Աղաչանք՝ ամբարշտից ազատուելու համար։ Փրկուելու համար գոհութիւն։

Սաղմոս 28