ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 3. Թշնամիների դէմ վստահութիւն դէպի Աստուած։

Սաղմոս 3