ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 30. Դաւիթը գոհանում է Աստուածանից իր փրկութեան համար։

Սաղմոս 30