ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 34. Յորդորանք Աստուծուն փառաւորելու և նորանից վախենալու։

Սաղմոս 34