ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 36. Անօրէնների չարութիւնիցը գանգատ։ Աստուծոյ գութը բարեպաշտների դէմ։

Սաղմոս 36