ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 37. Բարեպաշտը պէտք չէ որ գայթակղուի չարերի յաջողութիւնովը։

Սաղմոս 37