ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 38. Դաւիթը գանգատում է նեղութիւնների և հալածանքների մասին. Խնդրում է մխիթարութիւն։

Սաղմոս 38