ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 39. Որոշում է լռել համբերութիւնով, որովհետեւ կեանքը կարճ և ունայն է. Խնդրում է մխիթարութիւն։

Սաղմոս 39