ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 40. Ազատուած բարեպաշտը գոհանում է, հնազանդում է և աղաչում։

Սաղմոս 40