ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 41. Հիւանդութիւնովը ուրախացող թշնամիներից և անհաւատարիմ ընկերներից գանգատ։

Սաղմոս 41