ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 44. Գանգատում է որ Աստուած թող է տուել իր ժողովուրդը։

Սաղմոս 44