ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 45. Գովասանական երգ Աստուծոյ Օծեալի և նորա հարսի համար։

Սաղմոս 45