ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 48. Սիօնի ուրախութիւնը որ Աստուած օգնում է պատերազմի ժամանակին։

Սաղմոս 48