ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 5. Դաւիթի առաւօտեան աղօթքը. Յուսալից է որ Աստուած իրան օգնելու է իր թշնամիների դէմ։

Սաղմոս 5