ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 52. Բարեպաշտի մխիթարութիւնը՝ բամբասուելու ժամանակ։

Սաղմոս 52