ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 53. Մարդկային թշուառութիւնից ազատուելու աղաչանք։

Սաղմոս 53