ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 55. Սուտ եղբայրներից ազատուելու աղօթք։ Մխիթարութիւն Աստուծով։

Սաղմոս 55