ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 62. Հանդարտ յոյս դէպի Աստուած։ Մարդկանց ոչնչութիւնը։

Սաղմոս 62