ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 63. Փափաքում է Աստուծուն նորա սրբարանումը։

Սաղմոս 63